Tầm nhìn - Sứ mệnh

3051 Views

Sứ mệnh:

Không ngừng đổi mới và sáng tạo các giải pháp công nghệ Việt - Đẳng cấp quốc tế, góp phần phát triển đất nước và giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Tầm nhìn:

Đến năm 2023, FSI sẽ trở thành nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số top 10 Đông Nam Á