Tìm kiếm

Tìm thấy 1 kết quả

Công nghệ số hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh ở Việt Nam

Trên thế giới, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong thiết kế sản phẩm, cơ sở hạ tầng nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, phục vụ đời sống của người cư dân. Tại Việt Nam, khi khái niệm này chưa thực sự ...
Xem thêm