Khách hàng

Ông Nguyễn Khắc Trọng

670 Views

"Tôi đánh giá công ty FSI là một đơn vị trẻ, năng động, nhiệt tình, chuyên nghiệp, bài bản vì vậy các dự án thực hiện ở Sở đáp ứng được tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Tôi đánh giá công ty đã biết đầu tư theo chiều sâu, có trọng điểm, đặc biệt việc triển giải pháp nhận dạng về tiếng việt. Với định hướng phát triển như vậy, FSI sẽ có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai"

Đánh giá bài viết:

Điểm trung bình: 4.6/5 (0 Lượt đánh giá)