Giải pháp phân tích và tìm kiếm theo ảnh

Giải pháp phân tích và tìm kiếm theo ảnh

Thực trạng:  Hiện nay nhu cầu tìm kiếm hình ảnh và những hình ảnh có liên quan tới lĩnh vực quan tâm của mỗi cá nhân tổ chức là rất lớn …Tuy nhiên việc đọc hình ảnh cần tìm bằng từ khóa không hề dễ dàng do đó công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh có thể phân tích thông tin trong ảnh và cho ra thông tin về hình ảnh là rất hữu dụng cho cuộc sống hiện nay.

Giải pháp: IONE cung cấp giải pháp phân tích hình ảnh theo đặc trưng như ảnh gồm những đối tượng nào, độ tuổi, giới tính, màu sắc….

Khách hàng: Đơn vị có hệ thống website có chức năng tìm kiếm...