Giải pháp bóc tách thông tin văn bản

Giải pháp trích nhận dạng và xuất thông tin văn bản hành chính "OCR (Optical Character Recognition) - nhận dạng ký tự quang học là quá trình phần mềm máy tính xử lý và chuyển các file ảnh (thường là sản phẩm của máy scanner) thành các file văn bản dạng ký tự (text)"

Thực trạng: Hằng ngày văn thư tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhận được rất nhiều loại văn bản cần phải nhập lại vào phần mềm. Tuy nhiên việc gõ văn bản với nhiều form khác nhau được thực hiện thủ công tốn nhiều thời gian, công sức nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Giải pháp: 

- IONE cung cấp giải pháp trích xuất trường thông tin cần lấy từ văn bản hành chính như tờ trình, công văn, quyết định,... như: cơ quan ban hành, trích yếu nội dung, ngày tháng, số kí hiệu, nơi nhận, người ký,... để đưa vào phần mềm quản lý văn bản hoặc phiếu trình

- IONE cung cấp giải pháp nhận dạng nhận dạng toàn văn (fulltext) để trích xuất nội dung ứng dụng lập chỉ mục hoặc ứng dụng cho các nghiệp vụ; tạo file pdfsearchable để giúp người dùng tìm kiếm nội dung trực tiếp ngay trên file PDF.

Khách hàng: Đơn vị có sử dụng phần mềm quản lý văn bản, văn phòng, cơ quan nhà nước, văn phòng doanh nghiệp,...