Giải pháp bóc tách thông tin sổ đỏ

Giải pháp nhận dạng và trích xuất thông tin sổ đỏ

Thực trạng: Hiện nay việc quản lý thông tin sổ đỏ được thực hiện còn khá thủ công, các đơn vị chức năng phải nhập thủ công các trường thông tin gây khó khăn cho công tác tìm kiếm và khai thác thông tin.

Giải pháp: IONE cung cấp giải pháp nhận dạng và trích xuất thông tin sổ đỏ tự động. Người dùng không cần phải nhập tay các trường thông tin mà chỉ cần đưa bản scan vào là thông tin tự động được bóc tách để đưa vào hệ thống lưu trữ và phần mềm ứng dụng.

Khách hàng: Đơn vị địa chính, tài nguyên môi trường…