Giải pháp bóc tách thông tin giản đồ

Giải pháp nhận dạng và trích xuất thông tin giản đồ
Thực trạng: Hiện nay các trung tâm khí tượng thủy văn có hệ thống máy vẽ giản đồ để phân tích dự báo thời tiết. Tuy nhiên để đọc được các thông số từ các bản vẽ cần có hệ thống phân tích thông tin.  

Giải pháp: IONE cung cấp giải pháp phân tích giản đồ để giúp tính toán lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm… phục vụ công tác dự báo thời tiết.

Khách hàng: Trung tâm khí tượng thủy văn...