Giải pháp bóc tách biểu mẫu

Giải pháp nhận dạng và trích xuất thông tin biểu mẫu
Thực trạng: Hiện nay các đơn vị nghiên cứu thị trường có nhiều phiếu điều tra khảo sát ý kiến khách hàng, các trường học nhận phiếu dự thi từ thí sinh, các đơn vị ngân hàng – bảo hiểm – viễn thông có nhiều biểu mẫu thông tin khách hàng cần phải quản lý, doanh nghiệp cần quản lý hồ sơ của người lao động,…. Hầu hết những thông tin từ các biểu mẫu này cần phải lưu trữ và tra cứu thường xuyên, việc nhập lại các trường thông tin tốn nhiều thời gian và dễ dẫn đến sai sót.
Giải pháp: IONE cung cấp giải pháp nhận dạng trích xuất những trường thông tin theo yêu cầu và tự động đưa vào hệ thống lưu trữ hoặc phần mềm ứng dụng.
Khách hàng: Ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, giáo dục, doanh nghiệp….