Customer

Ông Phan Anh

2275 Views

"Chức năng OCR nhận dạng tiếng việt rất tốt, giúp tiết kiệm thời gian cho quá trình vận hành của doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai và xây dựng phần mềm, mình thấy đội ngũ hỗ trợ bên FSI rất nhiệt tình, các nghiệp vụ bên Cicicom đưa ra đều được xử lí rất nhanh, khi có lỗi phát sinh bên FSI cũng xử lí rất nhanh"