Customer

Bà Phương Mai

2175 Views

"Tôi đánh giá cao dịch vụ số hóa tài liệu của FSI, trong quá trình làm việc, các bạn rất nhiệt tình, công việc triển khai nhanh chóng, chất lượng bản scan đẹp ngoài mong đợi. Đặc biệt khi nhận lại bản gốc, chúng tôi thấy vẫn còn nguyên như cũ nên rất hài lòng. Nếu có các dự án khác, chúng tôi vẫn sẽ tin tưởng lựa chọn FSI là đối tác của mình"